Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt
Vårt samhällsengagemang

Mjällby AIF arbetar aktivt för att ta ett stort ansvar i samhället. Vår vision gällande ansvarstagande är att driva vår verksamhet på ett sätt som kännetecknar en god samhällsmedborgare, med hänsyn till hälsa och välbefinnande. Nedan beskrivs ett par av våra samhällsprojekt som är under ständig utveckling.


Värdegrundsarbete i mellanstadieskolor
Gemenskap och sammanhållning är ledorden för att bli starka tillsammans och utveckla vår laganda. Vi vill dela med oss av lagandan och tar därför hjälp av våra seniorspelare, med Jesper Johansson i spetsen, som är ute och föreläser om värdegrundsfrågor för elever på mellanstadieskolor. Mjällby AIF anser att detta projekt går i linje med föreningens stadgar och vill därför vara med och påvisa denna viktiga betydelse för ett aktivt ansvar i samhället.

Vi vill ge ökad förståelse för den skada som mobbing och rasism innebär för de drabbade. Dessutom skall lärarna uppmanas att kontinuerligt aktualisera och uppmärksamma mobbing/rasismproblematiken inte minst i våra sociala medier.
Projektets målsättning är att med MAIF-spelare som föredöme, ge information och ta diskussion. Avsikten är att få ungdomarna att inse hur viktigt kamratskap och laganda är, och att mobbing/rasism såväl fysiskt som psykiskt är förkastligt och ska motverkas. 


Mjällby AIF besöker lekterapin 

Våra seniorspelare är under vissa tillfällen under säsongen ute och aktiverar sig med barn som för tillfället måste spendera tid på sjukhuset av olika tråkiga anledningar. Ett uppskattat initiativ av barn & personal på lekterapin där en givande eftermiddag med svåra omständigheter för stunden byts ut mot skratt och glädje.

Att se våra stjärnor ta sig tid och aktivera sig med barnen är en viktig ansvarsroll som betyder mycket för varje individ. Att ta ett stort ansvar ute på fotbollsplanen är givetvis viktigt, men det är minst lika viktigt utanför planen.