Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt
MAIF i media
Mjällby AIF är både som förening och varumärke en exponeringsjätte som syns i stora mängder med störst genomslagskraft i TV-rutan. Vi syns överallt i de växande medierna och når ut både nationellt och internationellt. Tidningar och diverse mediekanaler skriver om oss överallt med ständiga bildomslag och vi själva är flitiga med uppdateringar på vår hemsida. Även sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, MAIF-TV och vår Mjällby-app utgör en repeterande gulsvart vardag.