Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt
Sponsringsfilosofin

Mjällby AIF anser att ett partnerskap ska innebära att vi tillsammans arbetar för att uppnå båda parters specifika målsättningar. Vi ser därför dialoger och relationer som en viktig del i vår sponsringsfilosofi för att gemensamt hitta nya vägar till att växa. Vår syn är att samarbetet ska ses som en affärsmässig metod, men också som en viktig del i vårt och ert varumärkesarbete.